Què fem?

Hem el·laborat un catàleg amb la oferta formativa i de caire sensibilitzador que oferim, classificada en funció del públic a qui va dirigida i detallant les temàtiques que es treballen en cada proposta.

També estem obertes a crear activitats per a temàtiques concretes que ens demaneu i que no apareixen en el catàleg.

Tallers, xerrades i formacions

Infantil

Temàtiques:
1. Estereotips i rols de gènere
2. Educació sexual i emocional
3. Relacions afectives I resolució de conflictes

Catàleg Propostes Infantil

Primària

Temàtiques:
1. Deconstrucció de la violència masclista
2. Estereotips I rols de gènere
3. Relacions afectives I resolució de conflictes
4. Educació sexual I emocional
5. Masculinitats alternatives
6. Cos I apoderament
7. Noves referents en la història I participació sociopolítica

Catàleg Propostes Primaria

Secundària i batxillerat

Temàtiques
1. Deconstrucció de la violència masclista
2. Estereotips I rols de gènere
3. Relacions afectives I resolució de conflictes
4. Educació sexual I emocional
5. Nous gèneres I diversitat sexual
6. Masculinitats alternatives
7. Noves tecnologies
8. Cos I apoderament
9. Noves referents en la història I participació sociopolítica

Catàleg Propostes Secundària, batxillerat i cicles formatius

Famílies

Temàtiques
1. Deconstrucció de la violència masclista
2. Estereotips i rols de gènere
3. Relacions afectives i resolució de conflictes
4. Educació sexual i emocional
5. Nous gèneres i diversitat sexual
6. Masculinitats alternatives
7. Cos i apoderament
8. Noves referents en la història i participació sociopolítica

Catàleg Propostes Famílies

Professorat

Temàtiques
1. Desconstrucció de la violència masclista
2. Estereotips i rols de gènere
3. Relacions afectives i resolució de conflictes
4. Educació sexual i emocional
5. Nous gèneres i diversitat sexual
6. Masculinitats alternatives
7. Cos i apoderament
8. Noves tecnologies
9. Noves referents en la història i participació sociopolítica
10. Com treballar les diversitats a l’aula
11. Prevenció, detecció i actuació davant el bullying LGTBIfòbic

Catàleg Propostes Professorat

Professionals i tècniques de l’administració pública

Temàtiques
1. Llei 11/2014
2. Vocabulari, llenguatge I conceptes
3. Diversitat sexual, afectiva I de gènere

Catàleg Professionals i tècniques de l’administració pública

Lleure

Temàtiques
1. Desconstrucció de la violència masclista
2. Estereotips i rols de gènere
3. Relacions afectives i resolució de conflictes
4. Educació sexual i emocional
5. Nous gèneres i diversitat sexual
6. Masculinitats alternatives
7. Cos i apoderament
8. Noves referents en la història i participació sociopolítica
9. Com crear espais de lleure més diversos

Catàleg Propostes Lleure

Punt d’informació i gestió d’agressions en l’espai públic

Punt lila

Volem festes lliures de violències masclistes. És per aquest motiu que oferim un punt d’atenció, assessorament, sensibilització, prevenció i gestió de les violències, aquestes últimes especialment durant l’oci nocturn, proporcionant un espai de seguretat i confiança per fer front a les situacions d’agressió i conflictes causats pel cisheteropatriarcat.

Punt irisat

Un Punt Rainbow fa diferents funcions: des d’informar, assessorar i sensibilitzar la societat sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere, fins a la funció de gestió de situacions d’agressió i conflictes causats per la LGTB-fòbia.

Punt lila + irisat

Un punt lila-rainbow,  és aquell que dóna resposta a totes les violències
masclistes, de gènere i LGTB+fòbiques a partir de la informació, l’assessorament, la sensibilització, la prevenció i la gestió de situacions d’agressió i conflictes.

Creació d’espais i punts de trobada per la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Aquest espai és un punt de trobada entre persones interessades en treballar temes de diversitat afectiva, sexual i de gènere. És un espai on compartir idees i experiències sense judicis, on debatre, organitzar activitats… i tot allò que sorgeixi.