Taller abierto Combatir la LGTBI+FÒBIA

En aquest taller, el debat i les introduccions teòriques replantegen l’ideari social sobre el sexe i el gènere, s’analitza entre totes les participants les sancions de gènere a través de casos pràctics, i s’ofereixen recursos i eines per combatre la nostra LGTB+fòbia interioritzada.

Mitjançant les explicacions teòriques i dinàmiques amb la facilitació de grups amb treball de processos, el taller va ser participatiu i resolutiu. El grup es va entregar, va preguntar els dubtes i van poder debatre i parlar sense ser jutjades. Va ser molt bonic el replantejament personal amb el qual van eixir del taller, qüestionant-se el gènere, les identitats i com es posicionen en el mon devant les opressions i privilegis.

L’objectiu primordial és poder oferir un espai de seguretat i confiança perquè les assistents puguin expressar els seus dubtes, sentiments i compartir experiències. Tot i que es fan explicacions del sistema sexe-gènere binarista i patriarcal, també donem a conèixer noves formes d’identificar-se, visibilitzant opressions i privilegis. En cap moment ens vam oblidar del respecte i de donar la benvinguda a totes les veus que hi participaven.

Els cops que hem fet aquest taller ha sigut molt agraït pel públic i han eixit replantejant-se les seves actuacions amb motivació i autocrítica. Es crea un ambient de respecte i complicitat.